تعداد کل کاربران تعداد کل دانش آموزان تعداد کل پرسنل تعداد کل دانشجویان تعداد کل کارمندان
تعداد برگزاری هم زمان آنلاین
حجم کلاس آفلاین
GB
تعداد ساعت جلسات
1
وبینار-تعداد تصویر هم زمان (به زودی)
هزینه نهایی: 0 تومان/ماهیانه

توضیحات

هزینه هر کاربر برای موسسه شما معادل فقط 0 تومان در ماه می شود.

با در نظر گرفتن موارد ذیل :
1-کاهش هزینه رفت و آمد فرد
2-کاهش هزینه اتلاف زمان
3-کاهش هزینه برق و موارد زیر ساختی مجموعه شما
4-افزایش امنیت روانی
وخیلی از موارد دیگر این رقم بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.